Agentúra www369.sk

je personálno poradenská spoločnosť poskytujúca sprostredkovanie stálych a dočasných zamestnancov a brigádnikov. V  oblasti náboru zamestnancov na rôzne pracovné pozície a oblasti dočasného prideľovania zamestnancov, zabezpečujeme klientom:

 • profesionálny prístup
 • kvalitné komplexné služby, odborné poradenstvo a servis
 • pohotovostnú službu s operatívnym riešením akýchkoľvek vzniknutých situácií.
 • kvalifikovaných kandidátov na zamestnanie určených začleniť sa do pracovného procesu
 • vysokú mieru zodpovednosti
 • znižovanie nákladov investícií klientov v rámci personalistiky
 • úspora nákladov spojených s HR agendou, cashflow, odstupným a výpovednou lehotou
 • zabezpečenie nadregionálneho náboru pracovnej sily
 • odbúranie podpornej administratívnej agendy

Ponuka pre firmy

Hľadáte zamestnancov a mali  by ste záujem  spolupracovať s našou agentúrou?
Vyplňte predmetný formulár a my Vám následne budeme kontaktovať.

Pri vyhľadávaní kandidátov využívame našu internú databázu  – záujemcov o konkrétnu prácu, zároveň však neustále hľadáme nových kandidátov prostredníctvom rôznych nástrojov – inzercia, kampane, naša web stránka, médiá. Zisťujeme zručnosti a skúsenosti a následne ich umiestňujeme priamo do kmeňového stavu klienta, alebo ako dočasne prideleného zamestnanca.

Personálny leasing

Pri službe Personálny leasing ponúkame naším klientom:

 

 • dočasné pridelenie zamestnancov
 • zabezpečíme vznik pracovného pomeru, celý jeho priebeh až po skončenie v súlade  s platnou legislatívou a komplexnú administratívu spojenú s pracovným pomerom
 • zabezpečíme flexibilných kandidátov
 • poskytujeme pracovno – právne a mzdové poradenstvo podľa aktuálnej legislatívy
 • vyškolíme dočasne pridelených zamestnancov na základe zadaných požiadaviek

 

Agentúra dočasného zamestnávania má so zamestnancom uzatvorený pracovný pomer a stáva sa jeho zamestnávateľom. Agentúra dočasného zamestnávania dočasne pridelí zamestnanca k zamestnávateľovi, u ktorého tento zamestnanec vykonáva prácu podľa jeho pokynov. Mzdu tomuto zamestnancovi poskytuje agentúra dočasného zamestnávania.

Hlavným významom agentúrneho zamestnávania je jednoduchší spôsob získavania zamestnancov, prompţná zmena počtu zamestnancov, náhrada za kmeňových zamestnancov a samozrejme flexibilné reagovanie na zmenu podmienok na trhu.

Headhunting

Pri službe Headhunting ponúkame naším klientom:

  • vhodného kandidáta na pozíciu špecialistu, alebo do vrcholového manažmentu
  • komplexná analýza trhu
  • identifikácia vhodných kandidátov na základe zadaných požiadaviek
  • priame oslovenie kandidátov
  • selekcia najvhodnejších kandidátov
  • prezentácia kandidátov,

 

Recruitment

Pri službe Recruitment ponúkame naším klientom

 • vhodného kandidáta na pozíciu výrobných, prevádzkových a administratívnych špecifík
 • prakticky overíme manuálne zručnosti, administratívnu pripravenosť a pod.
 • pred výberom vhodného kandidáta Vás navštívime a osobne odkonzultujeme Vaše požiadavky na pracovnú pozíciu

PartTime

Pri službe PartTime ponúkame naším klientom:

 • vhodného kandidáta na pozíciu pracovných síl krátkodobého charakteru
 • rýchlo nájdeme potrebných dohodárov podľa vašich požiadaviek
 • zastrešíme pracovno-právny vzťah a mzdovú agendu
 • spracujeme kompletnú administratívu spojenú s procesom zamestnávania na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o brigádnickej práci študenta ( najmä vo vzťahu k sociálnej a zdravotným poisťovniam)
 • preškolíme dohodárov z oblasti  BOZP

Uplatnenie - ParTime riešenie aj na:

 • vkladanie údajov do databáz
 • sekretárske a asistentské práce
 • prácu telefónnych operátorov
 • archivačné práce
 • práce pri inventarizácii,
 • práce v sklade
 • upratovacie práce
 • balenie reklamných materiálov
 • triedenie pošty
 • pomoc v cukrárňach, kaviarňach a reštauráciách,
 • manipulačné práce v kanceláriách a mnohé ďalšie