Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

Agentúra www369sk je dynamická personálno-poradenská spoločnosť, ktorá poskytuje v oblasti personálnych služieb komplexné riešenia s prihliadnutím na potreby tak uchádzača ako aj zamestnávateľa, pôsobiaca prevažne na slovenskom trhu, neustále sa rozvíjajúca, prijímajúca nové myšlienky s flexibilitou k meniacim sa potrebám trhu práce.
„ Našou filozofiou je dlhodobé partnerstvo a spolupráca s dôrazom na stabilitu, s plnením stanovených požiadaviek a cieľov. „
Agentúra www369sk vlastní platnú licenciu a udelené povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, evidovaná pod číslom: 1452.

Kontaktujte nás

Kontakt pre uchádzačov o zamestnanie: Email: www369sk@gmail.com
Mobil: +421 940 513 369